Economia de l’Índia

La seva moneda és la rupia índia. Aquest país és una de les grans potències del món gràcies a l’exportació del petroli, cotó, etc. Al llarg del temps, cada vegada es va fent més productes amb màquines siderúrgiques, que a l’hora d’exportar el producte, obté un gran benefici, que es reparteix als sectors següents: agricultura, serveis i indústria.

Moneda de la India


A continuació, trobareu un petit vídeo sobre economia

Video sobre economia de la India