Economía de Xina

És la segona economia més gran del món. És el país més ràpid de creixement econòmic al món des del 1980, amb un creixement del 10% en els últims 38 anys. Segons les estadístiques oficials l’economia va créixer un 6,9% en 2017. Xina és la fàbrica de productes i també és la potència més gran industrial i exporta béns en l’àmbit mundial, xina és el país més poblat del món per tant té més consum. A més Xina maneja una economia socialista els diners aquests produïts principalment per empreses de l’estat que monopolitzen els sectors estratègics. És el país amb major volum de comerç i juga nivell internacional. Segons les dades de l’FMI Xina ocupa el lloc 82è en ingrés per capità nominal, aquestes dades estan posats des del 2013. La moneda de xinesa és renminbi.
Una de les organitzacions que treballa on xinesa són OMC, APEC, G-20 i entre altres.
En 2016 PIN té 11.391.619 milions de dòlars.
En 2917 hi ha 23.194.411 milions de dòlars.

Aquesta és la moneda xinesa: