Història de l’Índia

Va ser una dinastia que va governar entre al voltant de 1050 aC i 256 aC. En aquesta època van viure grans pensadors, va ser quan s’inicia la literatura xinesa clàssica.

Darjeeling la reina de pujols és considerat la meca de l’et. Es troba en els llocs d’interès turístics més populars de l’índia amb un gran número de pujols per això criden la reina de pujols. Uns dels millors parcs naturals salvatges ho té índia es diu Kanha , en aquest parc va ser on s’inspira l’escriptor del llibre de la selva.

Don`t add one when using the word in its past professional thesis writing service form.