Japó

Japó és un país tranquil amb una cultura una mica agradable per als turista. Japó també és un país amb un gran risc de fenòmens naturals com terratrèmols o tsunamis.