Religió de la Xina

La religió pròpia de la Xina és la religió tradicional xinesa. La religió tradicional predomina el 42%, sent la que més predomina seguit del budisme, amb un 30%. A partir d’aquestes dades, hi ha unes altres religions que no són molt habituals, com són el cristianisme (18%), l’islam (4%). El budisme, el confucianisme i el taoisme, són un 2%.