Religió de l’Índia

L’Índia té moltes religions. Unes de les més conegudes són l’hinduisme i el budisme, que va néixer en aquest país. L’islam, també hi pertany. El 80% de la població practica l’hinduisme; l’islam, un 13% i el budisme, un 0,8% El percentatge que falta, són les altres religions que hi ha.

Aquesta imatge representa una de les seves religions, com per exemple, el budisme